3105 Bjarne Thinn Syversen og den moderne arkitekturen

Bjarne Thinn Syversens (1895-1962) bygninger og prosjekter utgjør et viktig bidrag til norsk 1900-tallsarkitektur. Arkitekten, friluftsmannen, Hollywood filmset-designeren og cowboyfilmrytterens spennende liv frem til han etter 5 år i Drammen i 1926 utgjør bakgrunnen for en variert gruppe med noen av de mest originale hus som er frembrakt innen norsk modernisme.

Denne boken er den første samlede presentasjonen av Thinn Syversens produksjon. For å kunne gripe kompleksiteten i hans arkitektur gir boken et innblikk i den amerikanske og den europeiske modernismen som begge var med å forme ham. Boken utfordrer også en for snever og ukritisk kontinental-europeisk forståelsesramme for hva som er moderne arkitektur og forsøker med den anglo-amerikanske referansen å bringe inn en sterkt underkommunisert impuls til det som skrives om moderne arkitektur i Norge.

De tre forfatterne har gjennom mange år interessert seg for Thinn Syversens arkitektur, men det var oppdagelsen av arkitektens fullstendige tegningsarkiv tidlig på 2000-tallet som satte i gang det forskningsprosjekt som har resultert i denne boken. Fotografen Jim Bengtson har tatt nye bilder av de mest sentrale og best bevarte husene og anleggene.

Forfattere: Jo Sellæg, Einar Sørensen, Åsmund Thorkildsen.

Kr 395,- inkl. moms.
 
 
 
 
Bjarne Thinn Syversen
 
 
Skriv ut
Legg til i favoritter
Tips en venn