Testrapport Ottosson linoljemaling - Avrenning/Utslipp av sink


For å hindre svartsoppoppvekst i linoljemaling, tilsetter Ottosson färgmakeri sinkoksid i sin maling. hvor mye sink som tilsettes er avhengig av farge, men en sinkprosent fra 7-20% er vanlig. Hvit linoljemaling, såkalt titan/zink inneholder mest sink, 20 %. For å teste avrenning fra vegg og evt. forurensning av jordsmonnet under veggen, laget Gunnar Ottosson en blanding av 50% sinkoksid, 25% titanoksid og linolje, altså en mye sterkere sinkblanding enn det han bruker i sin standard maling. Dette ble malt på vegg og forskningslaboratoriet Toxicon AB tok prøver av jorda under veggen. Helle rapporten kan leses her:  Klikk her for å lese rapporten
 
 
 
Skriv ut
Legg til i favoritter
Tips en venn